Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż podłączenie rozdzielnicy w domu jednorodzinnym

Wykonaliśmy instalacje elektryczną kompletną od przyłącza budynku poprzez wszystkie konieczne zabezpieczenia aż do ostatniego gniazdka.

Wykorzystaliśmy wysokiej jakości komponenty hager. Całość prac zakończyliśmy przygotowaniem dokumentacji pomiarów i protokołów.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

18 maja 2022

Zadzwoń