Wyciąg z Barów, Okapy, Wentylacja wyciągowa

 

Wykonaliśmy montaż instalacji wyciągowej z barów. Całość projektu została rozpoczęta od wykonania projektów i obliczeń wydajności całego system tak aby zredukować do minimum nieprzyjemny zapach z kuchni na części restauracyjnej.

Odpowiadaliśmy również za wykonanie przepustów dachowych i ich obróbkę.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

18 maja 2022

Zadzwoń