Automatyka

 

Co to jest automatyka budynkowa?

Trudno wskazać na jednoznaczną definicję tego pojęcia. Systemy automatyki  składają się bowiem z wielu elementów współpracujących ze sobą i reagujących na różne zmienne oraz czynniki zewnętrzne.

Jeśli chcielibyśmy to jakoś ujednolicić, musielibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z systemem korzystającym z urządzeń, które realizują określone czynności w sposób automatyczny, bez udziału (lub z mocno ograniczonym) użytkownika końcowego.

Warto przy tym podkreślić, że inaczej wygląda automatyka domowa niż automatyka przemysłowa. Składają się one różnych elementów, pozwalają także na realizację nieco innych funkcji. Biorąc jednak pod uwagę ogólne założenia, należy podkreślić, że w skład automatyki  wejść może między innymi:

  • oświetlenie,
  • ogrzewanie,
  • bramy i furtki,
  • wentylacja i klimatyzacja,
  • systemy nawadniające,
  • alarm i monitoring,
  • urządzenia RTV i AGD,
  • systemy przeciwpożarowe, przeciwzalaniowe.

Urządzenia takie jak grzejniki, centrale wentylacyjne, lampy czy zraszacze działają zgodnie z wcześniej ustalonymi harmonogramami, mogą być też aktywowane przez czujniki – ruchu, pogody, temperatury, zmierzchu etc.

Funkcje i zalety automatyki budynkowej

Kluczem w przypadku omawianych systemów jest integracja dostępnych w budynku urządzeń oraz instalacji, tak aby mogły one ze sobą współpracować. Wszystko to zdecydowanie zwiększa wygodę codziennego użytkowania budynku. Doskonałym na to przykładem jest chociażby automatycznie uruchamianie oświetlenia po wykryciu ruchu lub spadku poziomu światła w pomieszczeniach. Użytkownik nie musi podchodzi do wyłącznika, by zapalić lampy. System zrobi to za niego.

To oczywiście wyłącznie jedna z wielu dostępnych funkcji. Automatyka budynku zapewnia też ogromną oszczędność energii. Widać to doskonale w przypadku zarządzania pracą urządzeń grzewczych. Funkcjonują one tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba (np. wówczas, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wskazanego poziomu). Do tego dochodzi również kwestia bezpieczeństwa. System (głównie dzięki czujnikom) sam reaguje na zagrożenie związane z włamaniem, pożarem czy zalaniem, wysyłając stosowny komunikat, a także wdrażając konkretne procedury bezpieczeństwa (np. odcięcie zasilania, uruchomienie alarmu, włączenie zraszaczy).

Nasza firma Mtechserwis

1. Podczas rozmowy z Państwem ustalimy zakres i możliwości systemów

2. Wykonamy projekt instalacji wraz z kosztorysem

3. Wykonamy kompleksowo realizację

4. Przeszkolimy w zakresie obsługi

Współpracujemy z

Zadzwoń